Історія кафедри

Перша в м. Дніпропетровськ факультетська хірургічна клініка була створена восени 1922 року на базі губернської земської лікарні, завідуючим кафедрою у 1922-30 рр. був професор О.О. Абражанов, з 1931 по 1941 рік завідуючим кафедрою був професор С.К. Соловйов, а по закінченню другої світової війни у 1945 році кафедру очолив відомий у Радянському Союзі та у світі вчений, професор М.О. Кімбаровський, який завідував кафедрою до своєї смерті у 1966 року. Під його керівництвом виконано 3 докторські та 16 кандидатських дисертацій.

В 1966-1988 рр. кафедрою факультетської хірургії керував професор Д.А.Дорогань, який з 1963 по 1965 рік працював у Сомалі (Африка), виконав там 1193 операцій, зібрав матеріал по мадуромікозу для докторської дисертації, яку захистив у 1967 році. У 1988-1990 роках працював професором кафедри. Під керівництвом професора Д.А.Дорогань захистили кандидатські дисертації В.В. Гапонов (нині – професор кафедри), В.П. Сулима (нині – доцент кафедри) та інші.

З 1988 року по 1990 рік завідуючим кафедрою був професор Є.В. Колесов, у 1990-1996 рр. кафедрою керував доцент І.В. Перець.

В 1996 році об’єднану кафедру факультетської хірургії та хірургії інтернів (нині - кафедра хірургії № 1 та хірургії інтернів) очолив доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Я.С. Березницький.

Професор Березницький Я.С. є автором понад 200 наукових друкованих праць, в тому числі у Великій медичній енциклопедії, 6 монографій, біля 20 винаходів, підручника «Хірургія» у 3-х томах, який рекомендований Міністерством охорони здоров’я та МОН України для вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Кафедра обладнана навчальними кімнатами, двома тренажерними класами з медичними імітаторами, класом технічних засобів навчання, комп’ютерним класом на 10 комп’ютерів та лабораторією новітніх інформаційних технологій.

Базами кафедри для навчання студентів є 6-а та 16-а міська клінічні лікарні, для підготовки інтернів-хірургів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів – 6-а та 16-а міські клінічні лікарні. На кафедрі працюють 3 професори, доктори медичних наук, 2 доцента, кандидати медичних наук, 5 кандидатів медичних наук, асистенти.