Документи

Перелік документів

Програма інтернатури Хірургія .doc

Программа інтернатури

перелік документів для лікарів-інтернів І року навчання на 01.09.2020.doc

Перелік документів для навчання на очній частині інтернатури

Galuzevy standart intern.pdf

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста

Schema kursovoi.doc

Схема написання курсової роботи лікарям – інтернам по хірургії

Tytul lyst kursovoy roboty.doc

Зразок титульного листа курсової роботи

1 сторінка

Skhema dopovidi chergovogo interna.doc

Схема доповіді чергового

лікаря – інтерна на ранковій конференціїShodennyk 2018.doc

Щоденик

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НА АТЕСТАЦІЮ (випускний іспит) НА ЗВАННЯ СПЕЦІАЛІСТА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "Хірургія" ДЛЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ 3 РОКУ НАВЧАННЯ


Предоставляється на кафедру хірургії №1 по закінченню навчання на заочних базах (01.05. щорічно)

1. Підписаний за усіма пройденими циклами щоденник

2. Зачетка з заповненими оцінками за 3 роки заочного періоду та 2 роки очного періоду інтернатури

3. Характеристика з заочної бази (зразок надається)

4. Перелік проведених операцій, асистенцій, засвоєних практичних навичок (зразок надається) проведених на заочній базі.


На 01.06 (за місяць до проведення атестацію кожним інтерном надаються наступні документи (окрім вищеперерахованих):

1. Заява на атестацію (заповнена від руки самостійно)

2. Атестаційний лист (заповнена від самостійно зразок надається)

3. Загальний перелік оперативних втручань та практичних навичок (заочна та очна бази) підписаний завідувачем кафедри

4. Курсова робота з рецензією керівника

5. Характеристика на інтерна з кафедри


Характеристика інтерна з заочної бази

Характеристика інтерна з заочної бази.doc

Атестаційний листок

АТЕСТ ЛИСТОК 2021.doc

Перелік операцій за 3 роки

перелік операцій за 3 роки.doc