Колектив кафедри

Дука Руслан Вікторович

Завідувач кафедри, доктор мед. наук, доцент.


 • Член Асоціації хірургів України.

 • Член всесвітньої асоціації баріатричних хірургів.

 • Член Європейської асоціації ендоскопічних хірургів.

Carousel imageCarousel image

Березницький Яків Соломонович


Професор кафедри, доктор мед. наук.


 • Лауреат Держ. Премії України.

 • Засл. діяч науки і техніки України.

 • Голова обл. Правління Укр. тов. хірургів;.

 • Член Правління Українського товариства хірургів.

 • Член Вченої Ради ДМА, ЗМАПО, Вченої Ради ІI міжнародного ф-ту. Голова Предметної комісії «Хірургія» ДМА.

Гапонов Володимир Васильович


Доктор медичних наук, професор, асистент.

 • член Правління асоціації колопроктологів України,

 • член обласної асоціації хірургів,

 • обласний позаштатний експерт Дніпропетровської ОДА з питань проктології.


Напрямки роботи:

 • невідкладна абдомінальна хірургія, колопроктологія.


Спеціалізація:

 • лікар-хірург-проктолог вищої категорії


Кандидатська дисертація (1979 р) «Сравнительная оценка оперативных методов лечения эпителиальных ходов и кист крестцово-копчиковой области».

 • Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Д.А.Дорогань

Докторська дисертація «Обгрунтування та розробка методів діагностики і лікування хворих з сторонніми предметами товстої кишки» (1996).

 • Науковий консультант – заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор Я.С. Березницький.

Профілі:

E-mail: V_gaponov@ukr.net

Google Scolar

ORCID

Молчанов Роберт Миколайович


Доктор медичних наук, професор.

 • Відповідальний за наукову роботу кафедри, дистанційне навчання в Moodle.

Напрямки роботи:

 • урологія, онкоурологія, лапароскопічна урологія, робот-асистована урологія.


Спеціалізація:

 • лікар-уролог, вищої категорії лікар-хірург, лікар-онкохірург.


Тема кандидатської дисертації (1993р.) за фахом 14.01.17 – хірургія «Профілактика і лікування ранової інфекції (клінико-експериментальне дослідження)».

Тема докторської дисертації (2015р.) за фахом 14.01.23 – урологія «Вплив запального процесу на перебіг і прогноз поверхневого раку сечового міхура (клініко-експериментальне дослідження)».

 • Наукові керівникі - доктор медичних наук, професор О.В. Люлько, доктор медичних наук, професор Г.М. Кременчуцький.

Профілі:

E-mail: rob_molch@yahoo.com

Google Scolar

ORCID

Бадюл Павло Олексійович

Доктор медичних наук, доцент.


 • Викладач «Курс лікування опіків та основи пластичної хірургії» для лікарів інтернів.


Напрямки роботи:

 • реконструктивна пластична хірургія, мікрохірургія, естетична хірургія.


Спеціалізація:

 • лікар-комбустіолог вищої категорії.


Тема кандидатської дисертації (2009 р.) за фахом 14.01.03 – хірургія «Раннє хірургічне і реабілітаційне відновлення функції при глибоких пошкодженнях кінцівок».

 • Науковий керівник - доктор медичних наук, професор С.В. Слєсаренко.


Тема докторської дисертації (2018 р.) за фахом 14.01.03 – хірургія "Реконструктивно-відновлювальна хірургія раньових дефектів покривних тканин з використанням перфорантних клаптів".

 • Науковий консультант доктор медичних наук, професор - Слєсаренко Сергій Володимирович.

Профілі:

E-mail: badyul@gmail.com

Google Scolar

ORCID

Сулима Володимир Пилипович


Кандидат медичних наук, доцент.

Профорг кафедри.


Напрямки роботи:

 • невідкладна та планова проктологія.


Спеціалізація:

 • лікар-хірург – проктолог вищої категорії.


Секретар Предметної комісії “Хірургія” Дніпровського державного медичного університету.


Тема кандидатської дисертації (1992) за фахом 14.01.03 - “Лікування та профілактика параколостомічних ускладнень”.


 • Науковий керівник — доктор медичних наук, професор Д.А. Дорогань.


Профілі:

E-mail: Volodyasulyma2@gmail.com

Google Scolar

Маліновський Сергій Леонідович

доцент кафедри.

Завуч кафедри, куратор від деканату гуртожитку №4.


Напрямки роботи:

 • колопроктологія, невідкладна абдомінальна хірургія.


Спеціалізація:

 • лікар-хірург вищої категорії, лікар-проктолог другої категорії.

Тема кандидатської дисертації (2005 р) «Технічні особливості та результати первинно-відновних операцій при черевно-анальних резекціях прямої кишки».

 • Науковий керівник д.мед.н., професор Гапонов В.В.


Профілі:

ORCID

Google Scolar

Верхолаз Ігор Леонідович


Кандидат медичних наук, асистент.


Член «Асоціації хірургів Дніпропетровської області».


 • Відповідальний за СНТ кафедри.


Напрямки роботи:

 • невідкладна та планова абдомінальна хірургія.


Спеціалізація:

 • лікар-хірург вищої категорії.


Тема кандидатської дисертації (2003р.) за фахом 14.01.03 – хірургія «Причини виникнення, діагностика та лікування рецидивних та пептичних виразок після селективної проксимальної ваготомії».


 • Науковий керівник - заслужений діяч науки і техніки України,лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор Я.С. Березницький.


Профілі:

E-mail: verholazigor7@gmail.com

Google Scolar

Білов Олексій Володимирович


Кандидат медичних наук, асистент.


Профорг міжнародних факультетів.


 • Відповідальний за «Цивільний захист».

 • Заступник декана І та ІІ міжнародних факультетів з наукової роботи.


Напрямки роботи:

 • торакальна хірургія.


Спеціалізація:

 • лікар-хірург торакальний вищої категорії. .

Тема кандидатської дисертації (2011р.) за фахом 14.01.03 – хірургія «Корекція гемітораксу при резекціях легені у хворих на туберкульоз з використанням плевроколагенопластики».


 • Науковий керівник – доктор медичних наук Савенков Юрій Федорович.


Профілі:

E-mail: drbeloff1992@gmail.com

Google Scolar

Бараннік Костянтин Сергійович


Кандидат медичних наук, асистент.


Профорг міжнародних факультетів.


Напрямки роботи:

 • невідкладна абдомінальна хірургія та урологія.


Спеціалізація:

 • лікар-хірург – спеціаліст.

 • лікар-уролог першої категорії.

Тема кандидатської дисертації (2017р.) за фахом 14.01.06 – урологія

«Стан кровообігу паренхіми нирок при однобічному їх ураженні та його корекція у періопераційному періоді».


 • Науковий керівник - доктор медичних наук, професор В.П. Стусь.


Профілі:

E-mail: kostdok@ukr.net


ORCID

Google Scolar

Ярошенко Катерина Олексіївна


кандидат медичних наук, асистент.

Відповідальна за інтернатуру.

Напрямки роботи:

 • невідкладна абдомінальна хірургія, діагностична та лікувальна ендоскопія.


Спеціалізація:

 • лікар-хірург вищої категорії, лікар-ендоскопіст.

Секретар правління ГО «Асоціація хірургів Дніпропетровської області».


Тема кандидатської дисертації (2013р.) за фахом 14.01.03 – хірургія «Удосконалення комплексу діагностичних та лікувальних заходів при гострокровоточивих виразках пілородуоденальної зони».


Науковий керівник - заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор

Я.С. Березницький.


Профілі:

e-mail - jaroshenko2017@gmail.com

ORCID

Google Scolar

Полулях-Чорновіл Ірина Федорівна


Кандидат медичних наук, асистент.

Відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі.

Напрямки роботи:

 • невідкладна абдомінальна хірургія гепатопанкреатодуоденальної зони.


 • Спеціалізація:

 • лікар-хірург другої категорії.

Тема кандидатської дисертації (2006) за фахом 14.01.03 - хірургія

"Клініка, діагностика та хірургічне лікування атипових форм холедохолітіазу".

Науковий керівник - професор С.М. Антонюк.

Профілі:

Google Scolar


Цигульова Лариса Констянтинівна
лаборант


Тодорова Юлия Георгиевна


лаборант

Бурчак Ніна Миколаївна


лаборант

Скрипченко Неллі Миколаївна


лаборант