Вітаємо Вас на сайті кафедри Хірургії №1

"Дніпровський Державний Медичний Університет"


Загальна Інформація

Новини кафедри

29.06.2021р. на кафедрі хірургії №1 відбувся випускний іспит (атестація) лікарів-інтернів-хірургів.


Атестація проводилася за багаторічно вдосконаленою на кафедрі системою, але враховуючи карантин були внесені зміни в методиці проведення.

Атестаційний іспит складався з 2 етапів:

1. Комп’ютерний іспит 18.06.2021р. (на кафедрі медико-біологічної фізики і інформатики ДДМУ). Всі інтерни склали іспит з рівнем не нижче 84,7%, середній відсоток - 91,9%.

2. Практична та теоретична частина: контроль засвоєння практичних навичок (з застосуванням ситуаційних клінічних завдань–кейсів, які затвердженні для проведення атестаційного іспиту у ДДМУ.

До атестаційної комісії увійшли: голова комісії д.м.н., доцент Трофімов М.В.; члени комісії: д.м.н., проф. В.І. Снісарь, д.м.н., проф. Я.С. Березницький, д.м.н., проф. В.В. Гапонов, д.м.н., проф. Р.М Молчанов, д.м.н., проф. О.Б. Кутовий , д.м.н., доц. Дука Р.В., д.м.н., доц. П.О. Бадюл, к.м.н. доц. В.Є. Машталер, к.м.н. ас. А.М. Доманський, к.м.н. ас. О.В. Білов, секретар – к.м.н., ас. К.О. Ярошенко.

Атестувалося 23 лікарів – інтернів, з них 17 – за бюджетною формою навчання; 6 – за контрактом.

Теоретичні знання інтернів задовільні, добрі та відмінні. Вони показали добрі знання з клініки, діагностики, диференційної діагностики і лікування хірургічних хвороб, мають достатній рівень клінічного мислення. Середній бал по теоретичній підготовці: за держбюджетом – 3,9; за контрактом – 3,3.

Рівень оволодіння практичними навичками добрий. Більшість інтернів опанувала в повному обсязі всіма навичками. Середній бал з практичної підготовки: за держбюджетом –3,9; за контрактом – 3,5.

Відмінну теоретичну та практичну підготовку показали інтерни (бюджетна форма навчання): Кумпан К.І., Рибка Є.О., Сурдін Ж.О.. Шовкопляс О.Ю.


БАЖАЄМО ПОДАЛЬШИХ УСПІХІВ, ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

21.05.2021р. проведено перескладання перехідного іспит у лікарів-інтернів-хірургів 2 року навчання.

Результати перескладання:

29.04.2021 та 30.04.2021 відбувся перехідний іспит у лікарів-інтернів 2 року навчання.

За результатами іспиту 23,8% інтернів отримали незадовільний результат.


Перескладання 13.05.2021р.

Теми науково-практичних курсових робіт

курсові роботи інтернів 3 р.н..docx